Accounts Payable (Skolos tiekėjams):

4430 - Accounts payable (Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas)

Accounts Receivable (Piekėjų skolos):

2410 - Accounts receivable (Pirkėjų skolų vertė)

Accumulated Depreciation (Kaupiamasis nusidėvėjimas):

1247 - Accumulated depreciation of other fixed assets (Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-))

Adjustments to Expenses (Sąnaudų koregavimai):

6401 - Other expenses (Kitos sąnaudos)

Adjustments to Income (Pajamų koregavimai):

54010 - Other income (Kitos pajamos)

Advance Payments (Sumokėti avansai):

2080 - Advances for goods (Sumokėti avansai tiekėjams)

Bank Charges (Banko komisiniai):

6314 - Bank charges (Banko komisiniai или banko komisinių mokesčiai)

Business Expenses (Verslo sąnaudas):

63120 - Other business-related expenses (Kitos veiklos sąnaudos)

Consumable expenses (Eksploatacines sąnaudas):

6004 - Other indirect costs (Netiesioginės gamybos išlaidos)

Cost of Goods (Prekių savikainą):

6000 - Cost of goods (Parduotų prekių savikaina)

Cost of Works and Services (Išmokų tretiesiems asmenims sąnaudos):

6007 - Other external services (Išmokų tretiesiems asmenims sąnaudos)

Customer Overpayments (Iš pirkėjų gautos permokos):

4422 - Customer overpayments (Iš pirkėjų gautos permokos)

Delivery Charges (Pristatymo mokesčiai):

6000 - Cost of goods (Parduotų prekių savikaina)

Deposit Received (Gauti avansai):

4420 - Deposits received (Iš pirkėjų gauti avansai)

Depreciation Expenses (Nusidėvėjimo sąnaudos):

6306 - Depreciation costs on tangible assets (Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos)

Employee Advances (Business Expenses) (Iš atskaitingų asmenų gautinos sumos):

24450 - Employee advances (business expenses) (Iš atskaitingų asmenų gautinų sumų vertė)

Exchange Rate Realized Gains (Realizuotą pelną dėl kurso keitimosi):

58031 - Exchange rate realized gains (Teigiama valiutos kursų pokyčio įtaka dėl skirtingo atsiskaitymų laiko)

Exchange Rate Realized Losses (Realizuotą nuostolius dėl kurso keitimosi):

68031 - Exchange rate realized losses (Neigiama valiutos kursų pokyčio įtaka dėl skirtingo atsiskaitymų laiko)

Exchange Rate Unrealized Gains (Nerealizuotą pelną dėl kurso keitimosi):

58033 - Exchange rate unrealized gains (Teigiama valiutos kursų pokyčio įtaka dėl valiutinių straipsnių perkainojimo)

Exchange Rate Unrealized Losses (Nerealizuotą nuostolius dėl kurso keitimosi):

68033 - Exchange rate unrealized losses (Neigiama valiutos kursų pokyčio įtaka dėl valiutinių straipsnių perkainojimo)

Fixed Assets (Ilgalaikis turtas):

1240 - Other fixed assets (Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikaina)

Input VAT (Purchases) (Pirkimo PVM):

44922 - Input VAT (Purchases) (Pirkimo PVM)

Interest Paid (Delspinigių sąnaudos):

6311 - Fines and interest expenses (Baudų ir delspinigių sąnaudos)

Interest Received (Delspinigių pajamos):

5804 - Fines and interest income (Baudų ir delspinigių pajamos)

Inventory Gains (Pajamos iš atsargų korekcijos):

54011 - Income from inventory adjustments (Pajamos iš atsargų korekcijos)

Inventory Losses (Są­naudos iš atsargų korekcijos):

63121 - Inventory write offs (Atsargų nurašymo są­naudos)

Inventory Write Offs (Atsargų nurašymo są­naudos):

63121 - Inventory write offs (Atsargų nurašymo są­naudos)

Issued Loans (Išduotos paskolos):

16710 - Other long-term loans (Suteiktų paskolų vertė)

Money In-transit Account (Pinigai kelyje):

273 - Money in transit (Pinigai kelyje)

Nominal Accounts Closing Entry (Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas):

390 - Profit (loss) summary (Suvestinės sąskaitos)

Offset Account (Gyvenviečių):

275 - In-transit account (Gyvenviečių)

Opening Balances (Pradiniai likučiai):

990 - Opening balances (Likučių sąskaita)

Other Expenses (Kitos sąnaudos):

6401 - Other expenses (Kitos sąnaudos)

Other Income (Kitos pajamos):

5001 - Sales of services (Suteiktų paslaugų pajamos)

Output VAT (Sales) (Pardavimo PVM):

44921 - Output VAT (Sales) (Prekių tiekimo, paslaugų teikimo pardavimo PVM)

Overpayment (Tiekėjams susidarusios permokos):

2090 - Overpayment (Tiekėjams susidarusios permokos)

Payroll Taxes (Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis):

4481 - Personal income tax payable (Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis)

Production Cost (Gamybos išlaidos):

6003 - Other direct costs (Tiesioginės gamybos išlaidos)

Purchase Discounts (Pirkimų diskontai):

6090 - Received discounts (Pirkimų diskontai (-))

Purchases Markup & Charges (Pirkimo priemoka):

6000 - Cost of goods (Parduotų prekių savikaina)

Received Loans (Gautos paskolos):

4220 - Long-term loans (Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal paskolų sutartis)

Salaries Expenses (Darbo užmokesčio sąnaudas):

6006 - Salary and related expenses (Darbuotojų darbo užmokestis ir sujuo susijusios sąnaudos)

Salaries Payable (Mokėtinas darbo užmokestis):

4480 - Salary payable (Mokėtinas darbo užmokestis)

Sales (Pardavimo pajamos):

5000 - Sales of goods (Parduotų prekių pajamos)

Sales Discounts (Pardavimo nuolaidos):

5090 - Sales discounts (Pardavimo nuolaidos (-))

Sales Markup & Charges (Prekybos antkainiai):

5005 - Trade mark-ups (Prekybos antkainiai)

Shipping Fees (Pajamos už pristatymą):

5004 - Revenues for delivery (Pajamos už pristatymą)

Stock (Pirktos prekės, skirtos perparduoti):

2040 - Goods for sale (Pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savikaina)

Stock Adjustments (Atsargų padidėjimas (sumažėjimas)):

6005 - Changes in inventories (Atsargų padidėjimas (sumažėjimas))

Unpaid Expense Claims (Įsipareigojimai atskaitingiems asmenims):

4487 - Reimbursable expenses (Įsipareigojimai atskaitingiems asmenims)

VAT Control Account (Mokėtinas PVM):

44928 - VAT control account (Mokėtinas į biudžetą PVM)

VAT Holding Account (PVM atidėtas):

44929 - VAT holding account (PVM atidėtas)

VAT Reverse Charge (PVM atvirkštinio apmokestinimo):

44923 - VAT reverse charge (PVM atvirkštinio apmokestinimo)